Офіційний представник України у:

Голова

Владимиров Олександр Аркадійович народився 5 квітня 1952 року, у родині лікарів.

Заслужений лікар України(1993р.), доктор медичних наук (2000р.), Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки(2006р.), професор (2005р.), завідувач кафедри медичної реабілітації, фізіотерапії і спортивної медицини (2010), завідувач кафедри фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної медицини НМАПО імені П.Л.Шупика(2019р.)

У 1975 р. закінчив з відзнакою Одеський медичний інститут імені М.І.Пирогова.

На початку трудового шляху гідно представляв вітчизняну медицину на посаді судового лікаря на пароплавах Чорноморського пароплавства (1975-1981р.р.). З 1982 упродовж 37 років працює у курортній системі профспілок України. З 1987 р. по червень 2019 року - головний лікар Клінічного санаторію «Жовтень» ПрАТ « Укрпрофоздоровниця». Цей заклад був упродовж багатьох років провідним реабілітаційним центром санаторно-курортної системи України, клінічною базою провідних медичних установ міста Києва: - Національного наукового центру «Інститут кардіології ім.М.Д.Стражеско»; ДУ Національного інституту серцево-судинної хірургії ім.М.М.Амосова» НАМН України; «ДУ інститут педіатрії, акушерства і гінекології» НАМН України; « ДУ Інституту травматології та ортопедії» НАМН України; «Національного інституту експериментальної хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова» НАМН України; Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика.

У 2000 році Владимиров О.А. захистив докторську дисертацію на тему: «Комплексне санаторно-курортне лікування вагітних з серцево-судиною патологією»; у 2005 р. ВАК України йому було присвоєно вчене звання професора. У 2006 році Владимирова О.А., у складі авторського колективу, за науково-практичну роботу «Наукова розробка і впровадження у практику системи санаторного оздоровлення вагітних на Україні» удостоєний звання Лауреата державної премії України в галузі науки і техніки.

 Владимиров О.А. є учнем та науковим послідовником професора Лени Борисівни Гутман, член-кореспондента НАМН України, професора Михайла Васильовича Лободи.

З 2005 року обирається на посаду професора, а у 2010 році Владимиров О.А. за конкурсом обраний на посаду завідуючого кафедри медичної реабілітації, фізіотерапії і курортології НМАПО імені П.Л.Шупика. З 2013 року – за конкурсом обраний завідуючим реорганізованої кафедри медичної реабілітації, фізіотерапії і спортивної медицини академії.

Владимиров О.А. є автором понад 250 наукових праць, з них 8 монографій, Національного підручника «Фізіотерапія», 4 навчальних посібників та 15 патентів на винаходи. Під керівництвом професора Владимирова О.А. захищено одна докторська та чотири кандидатських дисертацій.

У червні 2014 – створює та стає головою Правління громадської організації «Українське товариство фізичної та реабілітаційної медицини» (ГО УТФРМ), яку у вересні 2015 приймають до Європейського товариства Фізичної реабілітаційної медицини Європейського союзу медичних спеціалістів, а професор Владимиров О.А. став членом освітньої Ради Європейського товариства ФРМ.

У 2017р. ГО УТФРМ стає співзасновником, а Владимиров О.А. головним редактором журналу «Український журнал фізичної і реабілітаційної медицини».

Видатною подією для охорони здоров’я України та подальшої розбудови

системи реабілітації в державі стало проведення ГО УТФРМ 22-24 березня 2018 року у м.Києві Генеральних асамблей Європейського товариства фізичної та реабілітаційної медицини та Європейського наукового товариства ФРМ - у яких взяли участь представники 33 країн світу.

Значний внесок професора Владимирова О.А. у реформування системи реабілітації в Україні згідно світових стандартів фізичної та реабілітаційної медицини: запровадження лікарської спеціальності «лікар фізичної реабілітаційної медицини», спеціальностей «фізичний терапевт», «ерготерапевт» та включення їх до сфери охорони здоров’я; створенні та впровадженні понад десяти навчальних освітніх програм по спеціальності ФРМ; підготовка та випуск першої на Україні плеяди лікарів за спеціальністю лікар ФРМ(2018р.); розробка проекту Закону України « Про систему реабілітації в Україні»(2016-2020рр.).

Владимиров О.А. має державні нагороди України: Почесне звання «Заслужений лікар України»(1993р.) ; Орден « За Заслуги 3-го ступеня»(2013р.); Орден «За заслуги 2-го ступеня»( 2017р).

Нагороджений Почесною медаллю імені М.Д. Стражеско Національної академії медичних наук України(1998р.); двома орденами «Святого Луки» Української православної церкви.

13 червня 2019 року на Загальних зборах громадської організації «Українське товариство фізичної та реабілітаційної медицини» Владимиров О.А. одноголосно обраний Головою Правління на п’ятирічний термін.

 

Бібліографія:

Лечебные физические факторы у беременных.- СПб., 2004 ( в соавт.);

Остеохондрозы позвоночника. Клиника лечение и реабилитация.-К., 2008.( в соавт.);

Хронические заболевания нижних конечностей. Клиника, лечение, реабилитация и профилактика .-К., 2010;

Фізіотерапія: підручник.-К., 2013 ( в соавт.);

Магнитолазерна та ультразвуковая терапия. Новые технологии физиотерапевтического лечения. -К., 2016.