РЕЗОЛЮЦИЯ XVII міжнародної науково – практичної конференції

20.12.2017

РЕЗОЛЮЦИЯ

XVII міжнародної науково – практичної конференції

«Реорганізація фізичної та реабілітаційної медицини в Україні згідно світових стандартів: гострий, підгострий та довготривалий етапи реабілітації»

 

14 – 15 грудня 2017р., м. Київ

 

В роботі щорічної конференції ГО «Українське товариство фізичної та реабілітаційної медицини» (ГО УТФРМ) прийняли участь понад 350 фахівців, що працюють у сфері фізичної і реабілітаційної медицини, у тому числі: представник Секції та Ради з Фізичної та Реабілітаційної Медицини Європейського Союзу Медичних Спеціалістів, представники реабілітаційної професійної спільноти з Литви, Білорусії та Великої Британії, 16 завідувачів профільних кафедр вищих навчальних медичних закладів України, 23 професори, доктори наук освітніх та науково-дослідних інститутів, понад 30 доцентів та старших наукових співробітників. Програма Конференції була повністю виконана та прийняті наступні рішення:

Учасники конференції з України та офіційний представник Секції та Ради з Фізичної та Реабілітаційної Медицини Європейського Союзу Медичних Спеціалістів, з якими Міністерство охорони здоров’я України 17.02.2017 підписало Меморандум про співпрацю, висловили занепокоєння щодо гальмування розвитку професії лікар фізичної та реабілітаційної медицини та реформування системи реабілітації в Україні протягом останніх півроку та відсутність підтримки Міністерством охорони здоров’я України активної діяльності професійної спільноти на рівні нормативних документів.

 

З метою ініціації підготовки лікарів зі спеціальності «фізична та реабілітаційна медицина» та започаткування перенавчання/первинної спеціалізації з цієї спеціальності вимагаємо від Міністерства охорони здоров’я України (МОЗ) якнайшвидшого внесення змін у наступні нормативні документи:

  • Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 19 грудня 1997 р. №359 «Про подальше удосконалення атестації лікарів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01.1998 р. за №14/2454, в частині «Номенклатура лікарських спеціальностей», зокрема внесення назви «фізична та реабілітаційна медицина» - тільки 04.12.2017 почато опрацювання Акту та на прохання МОЗ групою експертів надані пропозиції, напрацьовані ще в червні 2017 року;

  • Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 7 грудня 1998 р. №346 «Про затвердження Переліку назв циклів спеціалізації та вдосконалення лікарів і провізорів у вищих медичних (фармацевтичному) закладах (факультетах) післядипломної освіти»: зокрема вилучення пунктів 59 «Лікувальна фізкультура» та 60 «лікувальна фізкультура та спортивна медицина» та змінення пункту 119 «Фізіотерапія» на «Фізична та реабілітаційна медицина» - на розгляді понад півроку;

  • Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23 лютого 2005 р. №81 «Про затвердження Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.03.2005 р. за №291/10571, зокрема внесення інтернатури з «фізичної та реабілітаційної медицини» - на розгляді понад півроку;

  • Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28 жовтня 2002 р. №385 «Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.11.2002 р. за №892/7180, зокрема внесення змін до Переліку лікарських посад в частині введення посади «лікар фізичної та реабілітаційної медицини» та внесення и Переліку посад професіоналів з вищою немедичною освітою у закладах охорони здоров'я (без цього неможливо впровадження мультидисциплінарності, що є ключовим принципом сучасної реабілітації) – проект змін до Наказу пройшов перше коло погодження з 9 центральними органами виконавчої влади в серпні 2017, дотепер не вийшов з МОЗ для другого кола погодження та затвердження в Міністерстві юстиції України;

  • Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2017 р. №975 «Про удосконалення системи кардіологічної допомоги у закладах охорони здоров’я України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.10.2017 за №1214/31082, зокрема внесення змін до Положення про відділення реабілітації кардіологічних хворих» - у «новоствореному» Наказі МОЗ, це Положення є таким, що повністю не відповідає вимогам та стандартам Секції та Ради з Фізичної та Реабілітаційної Медицини Європейського Союзу Медичних Спеціалістів щодо серцево-легеневої реабілітації.

 

З метою ефективного залучення професійної спільноти для забезпечення якості та професійності процесу реформування післярадянської системи реабілітації Міністерством охорони здоров’я України вимагаємо здійснити наступних організаційних кроків, які є край необхідними:

  • Внести змін до «Положення про групи експертів МОЗ України», затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 березня 2017 р. №3025 «Про затвердження Положення про групи експертів МОЗ України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.04.2017 за №488/30356, для уможливлення легітимного долучення до складу групи експертів «Фізична та медична реабілітація» фахівців з вищою немедичною освітою, які представляють фізичну терапію, ерготерапію та представника Національної асамблеї людей з інвалідністю України, тим самим реальною справою підкріпивши декларацію щодо розбудови сучасної реабілітації, яка є мультидисциплінарною – в Наказі МОЗ від 21 липня 2017 р. №834, що затвердив персональний склад груп експертів МОЗ, відсутня група за реабілітаційним напрямком;

  • створити робочу групу у складі штатних представників ключових підрозділів МОЗ та провідних фахівців в галузі фізичної та реабілітаційної медицини для напрацювання освітніх та професійних стандартів з професії «лікар фізичної та реабілітаційної медицини» - створення цієї групи заблоковано керівництвом МОЗ у червні 2017.

 

З метою уможливлення започаткування підготовки та перепідготовки науково-педагогічних кадрів для забезпечення якісного навчального процесу лікарів фізичної та реабілітаційної медицини вимагаємо від Міністерства освіти та науки України (МОН) якнайшвидшого внесення змін у наступні нормативні документи:

  • Наказ Міністерства освіт і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 №1057 «Про затвердження Переліку наукових спеціальностей», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.09.2011 за №1133/19871, зокрема:

пункт 14.01.24 викласти в наступній редакції:

 

14.01.24

Спортивна медицина

Медичні

 

пункт 14.01.33 викласти в наступній редакції:

 

14.01.33

Фізична та реабілітаційна медицина

Медичні

 

  • Наказ Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 р. №1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. №266», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.11.2015 за №1460/27905, зокрема:

пункт 14.01.24 викласти в наступній редакції:

 

14.01.24

Спортивна медицина

Медичні

22 Охорона здоров’я

222 Медицина

 

пункт 14.01.33 викласти в наступній редакції:

 

14.01.33

Фізична та реабілітаційна медицина

Медичні

22 Охорона здоров’я

222 Медицина

 

Резолюцію конференції направити до Міністерством охорони здоров’я України та Міністерства освіти та науки України.

Оприлюднити на сайтах Національної медичної академії післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика, Українського журналу фізичної і реабілітаційної медицини, ГО «Українське товариство фізичної та реабілітаційної медицини».

Голосували учасники конференції – одноголосно!


 

За дорученням конференції,


голова оргкомітету конференції,

Голова Правління ГО УТФРМ,

професор                                    О.А. Владимиров

 Всі заходи