Протокол Правління ГО від 2018 12 17

11.03.2019

Протокол №3/2018

Засідання Правління Громадської організації «Українське товариство фізичної та реабілітаційної медицини 17.12.2018 року     

м. Київ Столичне шосе, 27 км, ДП «Клінічний санаторій «Жовтень»

Порядок денний:

 1. Про визначення статусу засідання Правління №3 від 17 грудня 2018 р., як Загальних зборів ГО «Українське товариство фізичної та реабілітаційної медицини» (ГО УТФРМ).

Інформація Голови Правління Владимирова О.А.

 1. Звіт про роботу ГО УТФРМ за 2018 рік

Доповідач: Владимиров О. А.;

 1. Фінансовий звіт ГО УТФРМ за 2018 р.

Доповідач: головний бухгалтер товариства (на громадських засадах) Стовпник Н.О.;

 1. Інформація про звіти Голів регіональних осередків ГО УТФРМ про роботу осередків у 2018р. Розгляд і затвердження кадрових змін у керівництві регіональних осередків.

Про утворення нового регіонального осередка ГО УТФРМ – Івано-Франківського регіонального осередка.

Доповідач: Владимиров О. А.;

 1. Інформація про необхідність внесення змін до Статуту ГО УТФРМ та прийняття Статуту товариства у Новій редакції.

Інформація Голови Правління Владимирова О.А.

 1. Участь членів Товариства у міжнародних науково-практичних заходах з ФРМ у 2019 р.

Інформація першого заступника Голови правління Семикопної Т.В.

 

Присутні:

 • члени Правління ГО УТФРМ - 13 (тринадцять) осіб з 17 (сімнадцяти);

 • Голови (уповноважені заступники голів) регіональних осередків ГО УТФРМ – 37 (тридцять сім) осіб

Всього 40 (сорок) осіб. Реєстраційний список присутніх – додається.

 

Запрошені:

Президент ГО ФРМ Литви, професор Альвідас Юцевічіус

Президент ГО ФРМ Латвії, професор Айварс Ветра

 1. Голова Правління ГО УТФРМ Владимиров О.А. вніс пропозицію: Засідання Правління вважати Загальними зборами ГО УТФРМ, оскільки на ньому присутні понад ¾ членів Правління, 15 Регіональних осередків товариства із 17 представлені Головами чи заступниками голів регіональних осередків, а у Порядок даний засідання внесені пункти про зміни у Статуті товариства та про прийняття(створення) нового регіонального осередка ГО УТФРМ – ці питання  потребують рішення Загальних зборів.

Пропозицію підтримали: Голик В.А. – заступник Голови правління, Сивак О.В., член Правління, Полянська О.С. Голова Буковинського регіонального осередку, Алипова О.Е., заступник Голови Запорізького регіонального осередку

Голосували «за»  - одноголосно.

2. Звіт про роботу ГО «Українське товариство фізичної та реабілітаційної медицини»  Голови Правління Владимирова О. А.

Він наголосив що 2018 рік був плідним та успішним для Громадської організації. Рішенням Генеральної асамблеї Європейських Органів з Фізичної та Реабілітаційної Медицини (Секції та Ради Фізичної та Реабілітаційної Медицини Європейського Союзу Медичних Спеціалістів (Секції та Ради ФРМ ЄСМС) та Європейського Товариства Фізичної та Реабілітаційної Медицини (ЄТФРМ)) нашій організації надана можливість провести в березні 2018 року чергову ХV Генеральну Асамблею Секції та Ради ФРМ ЄСМС та ЄТФРМ, які були успішно проведені 21-23 березня 2018 р. на базі ДП «Клінічний санаторій «Жовтень». Це визначна подія для нашої держави та Товариства, як у політичному, так і професійному сенсі, є визнанням значної роботи, яку проводить ГО «УТФРМ». З 01-05 травня 2018 року у м. Вільнюсі (Литва) відбувся ХХІ Європейський Конгрес Фізичної та Реабілітаційної Медицини, організаторами якої були ESPRM та Литовське товариство PRM у співпраці з Секції та Ради ФРМ ЄСМС та Європейською академією реабілітаційної медицини. В конгресі приймали участь найпрестижніші європейські та міжнародні фахівці з клінічною практикою та науковим визнанням і серед них була потужна делегація фахівців з України, 28 осіб – усі члени ГО УТФРМ. Наші фахівці були модераторами 2х секційних засідань, представили 7 доповідей та 18 тез у матеріали конгресу! Першою серед країн Європи Громадська організація «Українське Товариство фізичної та реабілітаційної медицини» отримала офіційний дозвіл (Ліцензію) від Європейських Органів з Фізичної та Реабілітаційної Медицини, які є колективним автором третього видання «Білої Книги з Фізичної та Реабілітаційної Медицини в Європі» на здійснення перекладу цієї книги українською мовою. Книгу було перекладено, надруковано та презентовано на нашій сьогоднішній міжнародній конференції. І це все здійснено фахівцями та за кошти ГО УТФРМ! Голова Правління наголосив, що у 2018 році вийшов з друку перший та другий наклади наукового, професійного, медичного журналу «Український журнал фізичної і реабілітаційної медицини», де зазначені та будуть висвітлюватись прогресивні шляхи перебудови системи фізичної та реабілітаційної медицини, питання навчання (перенавчання) фахівців з реабілітації за новими європейськими освітніми програмами, він допомагатиме впровадженню сучасних ефективних методик, наукових розробок та практичному втіленню їх у медицині і соціумі. Журнал заплановано до внесення до міжнародних наукометричних баз, до Переліку наукових фахових видань України, в якому можуть публікуватись результати дисертаційних робіт та статті на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата медичних наук. Редакційну колегію журналу складають члени нашої Громадської організації. За безпосередньою участю вчених, членів ГО УТФРМ (Владимиров О.А., Голик А.А., Губенко В.П., Владимирова Н.І., Юшковська О.Г., Андріюк Л.В., Ткаліна А.В., Федоров С.М., Полянська О.С. та інших) були розроблені та затверджені нові навчальні програми з ФРМ для студентів 4х курсів ВМНЗ України; новий цикл спеціалізації тривалістю 4 місяці та 8 нових циклів тематичного вдосконалення з ФРМ для післядипломної освіти лікарів. Фахівцями ГО УТФРМ (Владимиров О.А., Голик В.А., Губенко В.П., Семикопна Т.В., Колісник П.Ф., Бакалюк Т.Г., Юшковська О.Г. та інші) надана значна допомога МОЗ України у підготовці цілої низки нових нормативних документів, наказів стосовно розбудови системи фізичної та реабілітаційної медицини в Україні. Силами ГО УТФРМ за рік проведено 4 науково- практичні конференції з міжнародною участю, у них прийняло участь понад 850 фахівців.

В обговоренні звіту прийняли участь: Голик В.А., заступник Голови правління; Семикопна Т.В., перший заступник Голови правління; Алипова О.Е., заступник Голови Запорізького осередку; Андріюк Л.В., Голова Львівського осередку; Гавловський О.Д., Голова Полтавського осередку; Юшковська О.Г., заступник Голови Одеського осередку.

Збори прийняли рішення: Звіт про роботу у 2018 році Голови Правління ГО УТФРМ Владимирова О.А. прийняти до відома.

Голосували «за» - одноголосно

3. По третьому питанню Порядку денного зборів товариства інформувала головний бухгалтер (на громадських засадах) ГО УТФРМ Стовпник Н.О., яка доповіла про рух грошових коштів та  витрати коштів організацією у 2018 році (Фінансовий звіт - додається до протоколу). Відповіла на ряд запитань членів Загальних зборів.

Загальні збори ГО УТФРМ прийняли рішення: Фінансовий звіт про роботу товариства у 2018 р затвердити

Голосували «за» - одноголосно.

4. По четвертому питанню Порядку денного зборів інформував Голова Правління організації Владимиров О.А., який запропонував продовжити термін надання звітів Голів осередків в електронному варіанті до 15 січня 2019 р. Не отримано звітів від наступних регіональних осередків:

 • Трускавецький

 • Дніпропетровський

 • Слов’янський

 • Харківський

 • Одеський

 • Київський/Житомирський

 • Херсонський

 • Сумський

Висловив окремо невдоволення організацією роботи Голови Трускавецького регіонального осередку Драновського А.Л. (за два роки не було надано звіти про роботу, відсутні дані про членів осередку, не отримано жодного членського внеску, відсутня участь у заходах, що проводить Правління тощо); теж саме і по Слов’янському регіональному осередку. Щодо роботи останнього – тут є певні об’єктивні соціальні причини для незадовільної роботи. Запропонував негайно провести збори членів цих осередків та здійснити вибори нових керівників (голів). У разі непроведення перевиборів у термін до 01 травня 2019 року – ліквідувати Трускавецький та Слов’янський регіональні осередки ГО УТФРМ.

Вніс пропозиції по укріпленню керівництва регіональних осередків:

Дніпропетровський (Дніпровський) – дообрати 2-х заступників Голови осередку з представників Дніпропетровської медичної академії та головних спеціалістів з практичної охорони здоров’я

Харківський – дообрати 2- х заступників Голови осередку за тим самим принципом, що і у Дніпровському

Херсонський – дообрати 2х заступників Голови осередку з членів товариства із закладів практичної охорони здоров’я

Сумський – дообрати 2-х заступників Голови осередку із Сумського університету (висловила бажання завідуюча кафедрою Єжова О.О.) та з головних спеціалістів закладів практичної охорони здоров’я

Одеський – висловили бажання працювати заступниками Голови осередку професор Шмакова І.П. Та професор Юшковська О.Г.

Київський/Житомирський – висловили бажання працювати заступниками Голови осередку головний фізіотерапевт Житомирської області Мосійчук П.Н. та зав. віділенням Київського шпиталю ветеранів війни Соловйова В.С.

Черкаський осередок – висловила бажання і вже фактично працює заступником Голови осередку, керівник реабілітаційного центру Лива Тетяна

Професор Владимиров, як гарний приклад, відмітив  позитивну роботу наступних осередків товариства: Кіровоградського, Запорізького, Вінницького, Полтавського, Буковинського, Тернопільського.

Зі звітом – співдоповіддю виступив заступник Голови Вінницького осередку Колісник С. П., який розповів про досягнення, здобутки в роботі осередку.

Загальні збори товариства підтримати пропозиції, що внесені Головою Правління при розгляді 4-го питання Порядку денного (у тексті вище наведенні).

Голосували «за» - одноголосно.

Окремо, Голова Правління ГО УТФРМ Владимиров О.А. запропонував ввести до складу Громадської організації створений в м. Івано – Франківську новий осередок ГО УТФРМ на чолі з професором Чурпієм Ігорем Костянтиновичем. Вся необхідна для цього документація надана на розгляд Загальних зборів товариства. Це питання є виключно компетенцією Загальних зборів.

Загальні збори ГО УТФРМ вирішили:

 • прийняти до складу ГО УТФРМ Івано- Франківський регіональний осередок ГО УТФРМ;

 • доручити Голові Правління ГО УТФРМ Владимирову О.А. здійснити реєстрацію нового регіонального Івано-Франківського осередка у встановленому законом порядку.

Голосували «за» - одноголосно

5. Голова Правління ГО УТФРМ Владимиров О.А. інформував Загальні збори про необхідність внесення цілого ряду змін та уточнень до Статуту організації, який був прийнятий у червні місяці 2015 року. Вони не є кардинальними та принциповими, здебільшого стосується приведення термінології категорій ФРМ до звичайних Європейських стандартів, адже ці зміни необхідно внести у зв’язку з приєднанням ГО УТФРМ у вересні 2015 року до Європейських Органів ФРМ.

В обговоренні питання прийняли участь:

Голик В.А., заступник Голови правління, який доповів про вже проведену значну роботу по редагуванню тексту Нового Статуту організації та його відповідності Європейським вимогам. Вніс пропозицію провести  обговорення Статуту в Новій редакції впродовж березня місяця поточного року в on-line режимі членами Правління та керівниками регіональних осередків та прийняти його в цілому Загальними зборами у термін до 15.03.2019.

Сивак О.В., член Правління, запропонувала обов’язковий юридичний супровід прийняття Статуту у новій редакції, виділити для цього необхідні кошти, орієнтовно сума витрат може скласти до 5 тисяч гривен, включаючи його реєстрацію у Міністерстві юстиції;

Владимирова Н.І, член Правління, наголосила на необхідності видалення із тексту Нового Статуту термінів «медична реабілітація», «лікувальна фізкультура» та інших і використання нових назв фахівців реабілітаційного процесу: «лікар фізичної і реабілітаційної медицини», «фізичний терапевт», «ерготерапевт», «мультипрофесійна команда» тощо. Розглянути питання скорочення кількості членів Правління, враховуючи вже 4-х річний досвід роботи по неможливості одночасного зібрання такої їх кількості.

Загальні збори з цього питання Порядку денного постановили:

1.1.Голові Правління ГО УТФРМ Владимирову О.А.

- забезпечити розробку Статуту ГО УТФРМ у новій редакції до 01.03.2019;

- забезпечити обговорення Статуту у новій редакції у on-line режимі членами Правління та Головами регіональних осередків товариства впродовж березня 2019 для внесення можливих поправок та доповнень;

- здійснити юридичну експертизу Статуту ГО УТФРМ, а після його прийняття Загальними зборами організації – його реєстрацію у Міністерстві юстиції України;

- дозволити використати на здійснення цих заходів кошти у сумі до 5,0 тисяч гривен з відповідним звітом про їх використання;

- скликати позачергові Загальні збори ГО УТФРМ у термін до 15.04.2019 р. з Порядком денним: «Прийняття Статуту ГО УТФРМ у новій редакції»;

1.2. Першому заступнику Голови Правління ГО УТФРМ Семикопній Т.В., заступнику Голови Правління Голику В.А., членам Правління Сивак О.В., Владимировій Н.І., члену ГО УТФРМ, професору Губенку В.П.

- забезпечити розробку тексту Статуту ГО УТФРМ у новій редакції та його професійне редагування у термін до 28.02.2019 р.

Рішення прийнято одноголосно «за» усіма членами Загальних зборів

6. По наступному питанню Порядку денного інформацію надала перший заступник Голови Правління Семикопна Т.В., яка наголосила, що на досягнутих гарних результатах роботи організації у 2018 році  не варто зупинятись та запропонувала продовжувати брати активну участь у семінарах, стажуваннях, конференціях у сфері фізичної та реабілітаційної медицини, а саме:

- семінар-стажування з питань під гострої ФРМ у санаторних закладах Литви, який відбудеться 27.02.2019 у м. Вільнюс (Литва);

- Генеральних асамблеях UEMS PRM (21-23.03.2019р. м. Будапешт, Угорщина та 06-09.09.2019р., м. Пловдив, Болгарія);

- конференції з міжнародною участю з м’язово-скелетної реабілітації в ФРМ (22-23.05.2019р. м. Київ);

- конференції з міжнародною участю (практичні тренінги професора Оксани Сайко і команди фахівців з реабілітації із США), червень 2019, м. Львів;

- Національний конгрес фахівців ФРМ України, 12-13.12.2019, м. Київ

Загальні збори ГО УТФРМ надану інформацію схвалили та  прийняли до відому.

Голосували «за» - одноголосно

У роботі Правління ГО УТФРМ прийняв участь та відповів на запитання Президент ГО Литовське Товариство ФРМ професор Альвідас Юцевічіус.

Всі учасники Загальних зборів брали активну участь у обговоренні питань Порядку денного


Голова Загальних зборів  ГО УТФРМ                О.А.Владимиров

 

Секретар Загальних зборів                        Л.О.Фірсова

 


Всі заходи