Офіційний представник України у:

Голова

Владимиров Олександр Аркадійович народився 5 квітня 1952 року, у
родині лікарів.

 • Заслужений лікар України(1993р.),
 • кандидат медичних наук(1995р.).
 • доктор медичнихнаук (2000р.),
 • професор(2005р.),
 • Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки(2006р.),
 • завідувач кафедри медичної реабілітації, фізіотерапії і спортивної медицини (2010),
 • завідувач кафедри фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної медицини НМАПО імені П.Л.Шупика(2019р.),
 • завідувач кафедри реабілітаційної медицини, фізичної терапії і спортивної медицини Національного університету охорони здоров’я імені П.Л.Шупика(2023р.),
 • лікар фізичної та реабілітаційної медицини FELOW BOARD PRM(2019р.)

 

У 1975 р. закінчив з відзнакою Одеський медичний інститут імені М.І.Пирогова. На початку трудового шляху гідно представляв вітчизняну медицину на посаді судового лікаря на пароплавах Чорноморського пароплавства (1975-1981р.р.). З 1982 року,
упродовж 37 років працював у курортній системі профспілок України. З 1987 р. по червень 2019 року - головний лікар Клінічного санаторію «Жовтень» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця». Цей заклад був упродовж багатьох років провідним реабілітаційним центром санаторно-курортної системи України, клінічною базою провідних медичних установ міста Києва: - Національного наукового центру «Інститут кардіології ім.М.Д.Стражеско»; ДУ Національного інституту серцево-судинної хірургії ім.М.М.Амосова» НАМН України; «ДУ інститут педіатрії, акушерства і гінекології» НАМН України; « ДУ Інституту травматології та ортопедії» НАМН України; «Національного інституту експериментальної хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова» НАМН України; Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика. У 2000 році Владимиров О.А. захистив докторську дисертацію на тему: «Комплексне санаторно-курортне лікування вагітних з серцево-судиною патологією»; у 2005 р. ВАК України йому було присвоєно вчене звання професора. У 2006 році Владимирова О.А., у складі авторського колективу, за науково-практичну роботу «Наукова розробка і впровадження у практику системи санаторного оздоровлення вагітних на Україні» удостоєний звання Лауреата державної премії України в галузі науки і техніки.  Владимиров О.А. – учень та науковий послідовник видатних українських вчених: професора Лени Борисівни Гутман і член-кореспондента НАМН України, професора Михайла Васильовича Лободи.

У 2005 року обирається на посаду професора кафедри, а у 2010 році Владимиров О.А. за конкурсом був обраний на посаду завідуючого кафедри медичної реабілітації, фізіотерапії і курортології НМАПО імені П.Л.Шупика. З 2013 року – за конкурсом, обраний завідуючим реорганізованої кафедри медичної реабілітації, фізіотерапії і спортивної медицини академії; з 2019 року – кафедри фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної медицини.

Владимиров О.А. є автором понад 270 наукових праць, з них 8 монографій, Національного підручника «Фізіотерапія», 7 навчальних посібників та 19 патентів на винаходи.

Під керівництвом професора Владимирова О.А. захищено одна докторська та чотири кандидатських дисертацій.

У червні 2014 – засновує та стає головою Правління громадської організації «Українське товариство фізичної та реабілітаційної медицини» (ГО УТФРМ), яку у вересні 2015 приймають до Європейського товариства Фізичної реабілітаційної медицини Європейського союзу медичних спеціалістів, а професор Владимиров О.А. став членом освітньої Ради Європейського товариства ФРМ. У 2017р. ГО УТФРМ стає співзасновником, Владимиров О.А. призначений головним редактором журналу «Український журнал фізичної і реабілітаційної медицини».

Видатною подією для охорони здоров’я України та подальшої розбудови системи реабілітації в державі стало проведення ГО УТФРМ 22-24 березня 2018 року у м.Києві Генеральних асамблей Європейського товариства фізичної та реабілітаційної медицини та Європейського наукового товариства ФРМ - у яких взяли участь представники 31 Європейської країни та Ізраілю.. Значний внесок професора Владимирова О.А. у реформування системи реабілітації в Україні, згідно світових стандартів фізичної та реабілітаційної медицини: запровадження лікарської спеціальності «лікар фізичної реабілітаційної медицини», спеціальностей «фізичний терапевт», «ерготерапевт», включення їх до сфери охорони здоров’я; створенні та впровадженні понад 17 навчальних освітніх програм по спеціальності ФРМ; підготовка та випуск першої на Україні плеяди лікарів за спеціальністю лікар ФРМ(2019р.); розробці проекту закону та прийняття Закону України « Про реабілітацію в сфері охорони здоров’я України»(грудень 2020р.). Владимиров О.А. удостоєний високих державних нагород України:

Почесне звання «Заслужений лікар України»(1993р.) ; повний кавалер Орденів України «За Заслуги»: Орден « За Заслуги 3-го ступеня»(2013р.); Орден «За заслуги 2-го ступеня»( 2017р); Орден “За Заслуги 1-го ступеня»(2021р.) Нагороджений Почесною медаллю імені М.Д. Стражеско Національної академії медичних
наук України(1998р.). 13 червня 2019 року на Загальних зборах громадської організації «Українське товариство фізичної та реабілітаційної медицини» Владимиров О.А. одноголосно обраний Головою Правління на п’ятирічний термін.  

Бібліографія:

 • Лечебные физические факторы у беременных.- СПб., 2004 ( в соавт.);
 • Остеохондрозы позвоночника. Клиника лечение и реабилитация.-К., 2008.( в соавт.);
 • Хронические заболевания нижних конечностей. Клиника, лечение, реабилитация и профилактика .-К., 2010;
 • Фізіотерапія: підручник.-К., 2013 ( в соавт.);
 • Магнитолазерна та ультразвуковая терапия. Новые технологии физиотерапевтического лечения. -К., 2016.
 • Fishchenko I, Roy I, Vladimirov A, Kravchuk L. Features of the use of physical exercises in the rehabilitation of patients undergoing the procedure of radiofrequency neuroablation of the hip joint. Georgian Med News 2019(296):16-22. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85077316193&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=83de8fead15ba03ffaf516e306bba2be&sot=aut&sdt=a&sl=17&s=AU-ID%286507920322%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=ISSN 1512-0112 https://cdn.website-editor.net/480918712df344a4a77508d4cd7815ab
 • Fishchenko, IV , Roy, IV . Vladymirov, OA. Kravchuk, LD, Blonskyi, RI Our experience with the use of unilateral biportal endoscopic lumbar interbody fusion (UBLIF) and posterior lumbar interbody fusion (PLIF) in the treatment of patients with spinal stenosis of the lumbar spine.PATHOLOGIA, 2020, 3, с. 356-362, DOI 10.14739/2310-1237.2020.3.221822 https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000610073800012
 • Fishchenko Ia.V., Vladimirov A.А., Roy I.V., Kravchuk L.D., Chornobai S.P Treatment of coxalgia in patients with grades 3–4 hip osteoarthritis Genij Ortopedii 2021;27(2):209-213. 2021 DOI 10.18019/1028-4427-2021-27-2-209-2135). Vladimirov O, Kurtian T, Polyanska O, Zukow W, Amelina T. Effect of physical rehabilitation on the oxidative modification of proteins in patients with ischemic heart diseases. J Phys Educ Sport 2021;21(1):94-100. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85100669938&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=83de8fead15ba03ffaf516e306bba2be&sot=aut&sdt=a&sl=17&s=AU-ID%286507920322%29&relpos=0&citeCnt=1&searchTerm=ISSN 22478051 DOI10.7752/jpes.2021.01013 /files/uploaded/V296_N11_November_2019.pdf
 • О.В. Назар, О.В. Гдіря, Р.О. Моісеенко, В.Ю. Мартинюк, О.А. Владимиров «Практичне застосування Міжнародної класифікації функціонування при проходженні медико- соціальної експертизи у дитини з церебральним паралічем». «Запоріжський медичний журнал», Том 24, № 1(130), 2022. ст. 132-137 УДК 616.831-009.II:616-053.2 DOI:10.14739/2310-1210.2022.1.230309 https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000755184600019 http://zmj.zsmu.edu.ua/article/view/230309/250053
 • Kostylev M, Rybalko S, Chukhraiev N, Vladimirov A, Zukow W, Terehov G, et al. Experimental studies on virocidal and bactericidal properties of steam-water ozone-containing mixture. J Phys Educ Sport 2022;22(2):289-296. DOI:10.7752/jpes.2022.02037
 • Zampolini M, Selb M, Boldrini P, Branco CA, Golyk V, Hu X, et al. The Individual Rehabilitation Project as the core of person-centered rehabilitation: the Physical and Rehabilitation Medicine Section and Board of the European Union of Medical Specialists Framework for Rehabilitation in Europe. Eur J Phys Rehabil Med 2022;58(4):503-510. DOI: 10.23736/S1973-9087.22.07402-0 https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0- 85132568701&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=10.23736%2fS1973-9087.22.07402-0&sid=9c7b9387dfae3c189788f29e12f07141&sot=b&sdt=b&sl=35
 • О. А. Владимиров, Т. В. Куртян, Н. І. Владимирова, Верич Н.М., О. С. Полянська«Особливості використання програми оптимізованного фізичного навантаження в реабілітації хворих з ішемічною хворобою серця», //«Українській журнал серцево-судиної хірургії» ,№ 3, 2023, ст.105-110, УДК 616.12-005.4-039.71 , DOI:10.30702/ujcvs/23.31(03)VV032-105110