Офіційний представник України у:

Інформація про систему TISP

📆 14.12.2021

В результаті виконання проєкту по Договору з Національним Фондом Досліджень України 159/01/0245 від 07.05.2021 виконано наукові дослідження і розробку Трансдисциплінарної інтелектуальної інформаційно-аналітичної системи супроводження процесів реабілітації при пандемії (ТІSР).

Система ТІSР забезпечує підтримку трьох напрямів діяльності в галузі реабілітаційної медицини:

 1. супроводження реабілітаційних заходів на рівні «реабілітолог – пацієнт»,

 1. супроводження процесів прийняття рішень на різних рівнях,

 2. підтримка наукових досліджень у сфері реабілітаційної медицини.

Головний акцент в роботі був зроблений на створенні інформаційної технології, яка супроводжує процеси реабілітації в сформульованих вище напрямах з урахуванням особливостей і умов пандемії. В зв’язку з цим роботи по системі ТІSР були розширені розділом присвяченим розробці Smart – системи телемедичного супроводження реабілітаційних заходів, що обмежує безпосереднє спілкування між реабілітологом і пацієнтом, розширює масштаби охоплення населення, підвищує реактивність прийняття рішень. В поєднанні з інтелектуальними дистанційними засобами біологічного зворотнього зв’язку такі системи мають великі перспективи.

Практична цінність виконаного проєкту полягає в тому, що він забезпечує поетапну інтелектуальну інформаційно-технологічну підтримку розвитку Фізичної та Реабілітаційної Медицини в Україні. Проєкт виконувався в тісній співпраці з Українським  Товариством фізичної та реабілітаційної медицини. Нижче представлено інформаційний матеріал для ознайомлення, апробації і тиражування системи TISP. 

На даному етапі система відкрита для потенційних користувачів по погодженню з адміністратором системи – старшим науковим співробітником Величком Віталієм Юрійовичем (тел. 096.139.96.28). Підготовлено спеціальний відеосюжет про правила взаємодії з системою ТІSР. Всі сервіси підсистеми ТІSР представлені в таблиці нижче. Зауваження і побажання надсилати на адресу: aduisukr@gmail.com.

п.п.

Назва сервісу

Інтернет адреса

Код доступу

 1.  

Iнтегрований перелік посилань на сервіси та засоби TISP

https://dashboard.ai-service.ml/#

 

 1.  

онтологічне представлення Білої Книги з фізичної та реабілітаційної медицини в Європі

https://tisp.ai-service.ml/?fname=WB

 

 

 1.  

сервіс віртуального співрозмовника діалогової підсистеми TISP за онтологією Білої Книги у браузері

https://whitebook.ai-service.ml/

 

 

 1.  

Telegram версія сервісу віртуального співрозмовника

@ExperimentalUkrAIBot

 

 1.  

інтелектуальна довідкова підсистема TISP за словником Білої книги у браузері

https://wb-dictionary.ai-service.ml/

 

 1.  

електронний довідник з Міжнародної класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) у системі TISP

https://tisp.ai-service.ml/?fname=mkf

 

 

 1.  

підсистема підтримки реабілітаційних процесів TISP

https://tisp.ai-service.ml/tisp2/

Логін: rehab

Пароль: 1111

 1.  

сервіс TISP оцінки пацієнтів за МКФ (інтегрований до підсистеми підтримки реабілітаційних процесів на етапі реабілітаційних обстежень)

https://tisp.ai-service.ml/tisp2/

 

Логін: rehab

Пароль: 1111

 

 1.  

сервіс TISP оцінки ефективності реабілітації на основі МКФ-профілей пацієнтів (інтегрований до підсистеми підтримки реабілітаційних процесів на етапі оцінки та подальшого реабілітаційного маршруту)

https://tisp.ai-service.ml/tisp2/

 

Логін: rehab

Пароль: 1111

 

 1.  

сервіс TISP по створенню в системі медичних тестів, що використовуються для оцінки стану пацієнтів

(меню «Редагувати діагностичні шкали» підсистеми підтримки реабілітаційних процесів)

https://tisp.ai-service.ml/tisp2/?special=edit-tests

 

Логін: aduis

Пароль: uR704sGMFTx3

 1.  

сервіс TISP по створенню в системі наборів доменів МКФ, що використовуються для оцінки стану пацієнтів

(меню «Редагувати набори МКФ» підсистеми підтримки реабілітаційних процесів)

https://tisp.ai-service.ml/tisp2/?special=edit-sets

 

Логін: aduis

Пароль: uR704sGMFTx3

 1.  

приклади обробки статистичних даних захворювання на інфекційні хвороби та коронавірус в Україні за допомогою аналітичних сервісів TISP

http://analytics.ai-service.ml/

Логін: tisp-test

Пароль: tisp-test

 1.  

ГІС-додаток «Перелік реабілітаційних установ, які здійснюють заходи із реабілітації дітей з інвалідністю»

https://tisp.ai-service.ml/?sharedgraph=61a44deff3d50&view=map

 

 1.  

дистрибутивно-семантична модель векторного представлення сутностей (з використанням набору даних – «Біла Книга з ФРM в Європі») для обчислення семантичної подібності між словами, реченнями чи документами

https://ukrvectores.e-library.ml

або

https://ukrvectores.ai-service.ml

 

 

 1.  

електронна бібліотека зберігання, використання та розповсюдження медіа-файлів підсистеми телереабілітації TISP (сервіс vHealth)

https://vhealth.ai-service.ml/

 

Логін: demouser

Пароль: JyMyuC6nMdD494T

 1.  

сервіс колективної взаємодії

https://nextcloud.ai-service.ml/

 

Логін: rehabilitation

Пароль: zGue&82n7q

 

 1.  

підсистема лінгвістично-семантичного аналізу природномовних текстових документів українською та англійською мовами

https://konspekt.ai-service.ml

 

 1.  

підсистема опису предметних областей в онтологічний формі

https://tisp.ai-service.ml/

Логін: tisp-test

Пароль:

Vr49wMmGi%r9

 

 1.  

підсистема підтримки прийняття рішень, яка призначена для розв’язку прикладних задач ранжування та рейтингування (в кабінеті користувача вибрати: «Бібліотека додатків», «Альтернатива»)

https://tisp.ai-service.ml/

Логін: tisp-test

Пароль:

Vr49wMmGi%r9

 

 

Короткий опис технологій за якими побудована система ТІSР

TISP побудована за трирівневою архітектурою, яка використовується в програмній інженерії для вирішення проблем зв’язаних з масштабуванням, швидкодією і надійністю програмного забезпечення. Трирівнева архітектура складається з рівня представлення (Presentation tier), рівня логіки (Logic tier), рівня даних (Data tier) і передбачає наявність клієнтської програми, сервера додатків і сервера бази даних. 

ТІSР забезпечує користувача застосунками як загального так і предметно-орієтованованого призначення. До застосунків загального призначення відносяться:

 • підсистема опису предметних областей в онтологічний формі. Підсистема надає експерту предметної області засоби для структуризації великих масивів слабко- і неструктурованої інформації з представленням результатів в онтологічній формі, формування спеціалізованих користувацьких інтерфейсів для відображення інформації у формі, яка є зручною для сприйняття, зокрема, в формі ГІС-додатку;

 • підсистема лінгвістично-семантичного аналізу природномовних текстових документів українською та англійською мовами на основі наданих вихідних даних, що включає: формалізацію представлення синтактико-семантичної структури речень у XML; автоматичне виділення з документів багатослівних термінів; автоматичне виділення контекстів, у яких використовуються відповідні багатослівні терміни; виділення заданих семантичних відношень на основі шаблонів їх описів;

 • підсистема підтримки прийняття рішень, яка призначена для розв’язку прикладних задач ранжування та рейтингування та прийняття відповідальних та науково обґрунтованих рішень, забезпечення упорядкування об’єктів-концептів онтології на основі інтегрованої обробки властивостей, що їх характеризують;

 • підсистема індексування інформаційних ресурсів, призначена для повнотекстового пошуку інформації у великих масивах структурованих і неструктурованих документів;

 • підсистема колективної взаємодії на базі хмарної платформи з відкритим вихідним кодом Nextcloud.

Предметна орієнтація системи TISP була спрямована на побудову інтерактивної системи знань в галузі охорони здоров’я, що передбачає консолідоване використання різнорідних функціональних медичних інформаційних систем та відповідних медичних документів реабілітаційного профілю. До застосунків предметно-орієтованованого призначення відносяться:

 • онтологічне представлення Білої Книги з фізичної та реабілітаційної медицини в Европі;

 • електронний довідник з Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ);

 • сервіс віртуального співрозмовника діалогової підсистеми за онтологією Білої Книги у браузері та в застосунку Telegram;

 • інтелектуальна довідкова підсистема TISP за словником Білої книги у браузері;

 • підсистема підтримки реабілітаційних процесів TISP з використанням сервісів оцінки стану пацієнта за МКФ та медичними тестами;

 • сервіс TISP по створенню в системі наборів доменів МКФ та медичних тестів, що використовуються для оцінки стану пацієнтів (інтегрований до підсистеми підтримки реабілітаційних процесів);

 • підсистема телемедичного супроводження реабілітаційних заходів;

 • інформаційно аналітична підсистема агрегування та візуалізації даних (з прикладами обробки статистичних даних захворювання на інфекційні хвороби та коронавірус в Україні);

 • приклад предметної орієнтації ГІС застосунку загального призначення «Перелік реабілітаційних установ, які здійснюють заходи із реабілітації дітей з інвалідністю».

Базові підсистеми оформлені у вигляді окремих модулів, на основі яких сформовані предметно-орієнтовані застосунки. Кожен застосунок містить набір даних і конфігурацій у вигляді онтологій різного типу. 

Конфігурації визначають, які саме модулі та яким чином будуть використовуватись в рамках застосунка. Для керування застосунками в системі передбачений спеціалізований адміністративний інтерфейс. Підсистеми формування онтологій і відображення інформації тісно взаємодіють та формують ядро системи, яке побудовано навколо серверної інфраструктури.

 

Ядро системи включає в себе бібліотеку онтологій, сховище конфігурацій додатків і контролер інформаційної взаємодії. Контролер призначений для передачі даних і конфігурацій підсистемам TISP, прийому даних від них (зокрема, через відповідні API).

На основі комбінацій вищезазначених застосунків можна визначити наступні конфігурації TISP:

 1. інформаційно-довідкова сервісна система, яка надає користувачу інтернет послуги з відображення структурованого представлення інформації з визначеної предметної області, зокрема, онтологічне представлення Білої Книги з фізичної та реабілітаційної медицини в Європі, електронний довідник з МКФ;

 2. конфігурація п. 1 з інтернет сервісом віртуального співрозмовника, зокрема, за онтологією Білої Книги;

 3.  конфігурація п. 1 або п. 2 з підсистемою індексування інформаційних ресурсів та повнотекстового пошуку інформації за локальними мережевими сховищами документів та інтернет сайтами;

 4. одна з конфігурацій п. 1, п. 2, п. 3 з підсистемою колективної взаємодії на базі хмарної платформи з відкритим вихідним кодом Nextcloud;

 5. одна з конфігурацій п. 1-п. 4 з сервісом інтернет доступу до підсистеми підтримки реабілітаційних процесів TISP з оцінкою стану пацієнта за МКФ та медичними тестами;

 6. сервіс інтернет доступу до підсистеми телемедичного супроводження реабілітаційних заходів;

 7. сервіс інтернет доступу до інформаційно аналітичної підсистеми агрегування та візуалізації даних;

 8. сервіс інтернет доступу до робочого місця експерта предметної області, яке надає можливість структуризації документів з представленням результатів структуризації в онтологічній формі у приватній або публічній бібліотеці;

 9. одна з конфігурацій п. 1-п. 5 разом з конфігураціями п. 6-п. 8 у довільних комбінаціях;

 10. інсталяція конфігурацій 1-9 на обчислювальних засобах, які надаються замовником послуг.


Всі заходи